การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16

2022年11月17日、カンチャナブリ・ラチャパット大学で開催された第16回タイ国日本研究協会年次総会に当センター所長が参加し、開会式で挨拶をいたしました。この年次総会は、タイ全土の日本研究者のネットワーク強化を目的として、国際交流基金が助成を行いました。

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมาซายูกิ คุริยามะ ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาทั่วประเทศไทย

On 17th November 2022, Mr. KURIYAMA Masayuki, Director-General of the Japan Foundation, Bangkok, gave an opening speech at the 16th JSAT Annual Conference 2022 held at the Faculty of Management Sciences, Kanchanaburi Rajabhat University. This annual conference was supported by the Japan Foundation with the aim of strengthening the network of Japanese studies researchers throughout Thailand.