บรรยายพิเศษ ชุด “การ์ตูนญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นศึกษา” หัวข้อ “ภาษาพูดในการ์ตูนญี่ปุ่น”

การบรรยายพิเศษ ชุด “การ์ตูนญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นศึกษา”
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
หัวข้อ “ภาษาพูดในการ์ตูนญี่ปุ่น”
วิทยากร : ผศ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)