กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 ญี่ปุ่น ใน“โลกวิถีใหม่” (Japan in the New Normal)

26/11/2563 (8.35 น.)

ลงทะเบียน

26/11/2563 (9.00-9.30 น.)

Join ROOM
Meeting ID: 940 1412 3535
Passcode : 719937

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวต้อนรับ
ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น คุณโยชิโอกะ โนริฮิโกะ กล่าวเปิดงาน

26/11/2563 (9.30-11.00 น.)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง The Spanish Influenza in 1918-1920 and Covid19 in Japan スパニッシュ・インフルエンザと日本
โดย Associate Prof. Dr. Tatsushi FUJIHARA มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายภาษาญี่ปุ่น)
สรุปความโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด ศีติสาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

26/11/2563 (11.00-12.30น.)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
Join ROOM

Meeting ID: 818 657 3331
Passcode: 2712

26/11/2563 (12.30-13.30น.) พักรับประทานอาหาร

26/11/2563 (13.30-16.30น.)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย Room A

Join ROOM
Meeting ID: 964 0164 6377
Passcode: 517876

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย Room B

Join ROOM
Meeting ID: 984 8683 2101
Passcode: 007346

27/11/2563 (9.00 น.)

ลงทะเบียนวันที่ 2

27/11/2563 (9.30-11.00 น.)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง A Future Perspective of Accepting International Students in the New Normal Era: Osaka University as a Case Example
ニューノーマル時代における留学生受入れの課題と展望—大阪大学を事例として—

โดย Prof. Dr. Hitoshi KATO, มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายภาษาญี่ปุ่น)
สรุปความโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Join ROOM
Meeting ID: 933 7556 7621
Passcode: 531798

27/11/2563 (11.00-12.40 น.)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย Room C

Join ROOM
Meeting ID: 932 1893 2306
Passcode: 321117

การนำเสนอของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี Room D

Join ROOM
Meeting ID: 932 3358 6635
Passcode: 857795

27/11/2563 (12.40-13.30น.) พักรับประทานอาหาร

27/11/2563 (13.30-14.00 น.)

สรุปผลและปิดการประชุม

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย Room A

Join ROOM
Meeting ID: 964 0164 6377
Passcode: 517876

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย Room B

Join ROOM
Meeting ID: 984 8683 2101
Passcode: 007346

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย Room C

Join ROOM
Meeting ID: 932 1893 2306
Passcode: 321117

การนำเสนอของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี Room D

Join ROOM
Meeting ID: 932 3358 6635
Passcode: 857795

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.