รับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

[pdf-embedder url=”https://www.jsat.or.th/wp-content/uploads/2016/06/poster2559_2.pdf”]