“นิทานญี่ปุ่นเรื่องเก่า…เล่าใหม่ให้สนุก” และ “สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านบทกวี และการเล่นไพ่คะรุตะ”