ด่วนที่สุด ขอแจ้งยืนยันการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากปัญหามลภาวะ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2562 นั้น
ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งว่า สมาคมฯ ยังมีการจัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 2562 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 14.00 น. (เปิดหีบ) จนถึงเวลา 17.00 น. (ปิดหีบ) และนับคะแนนจนถึงเวลา 18.00 น. ณ ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามกำหนดเดิม รวมทั้งสามารถเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ