แนะนำเว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่น

จัดทำโดย Professor Chizuko KOMIYA, Graduate School of Japanese Applied Linguistics, Waseda University

เว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดด้านเศรษฐศาสตร์หรือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตมีศัพท์วิชาการและศัพท์ข่าวจำแนกตามหมวด มีไฟล์เสียงสำหรับฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจทั้งระดับคำและสำนวนสำคัญ ๆ มีคำแปลหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี เวียดนาม และ ไทยสามารถสืบค้นคำต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ http://keizai-nihongo.com/tha